Over Mij

Suzanne van Stratum is een ervaren schrijfcoach en trainer in professioneel schrijven.

In 1997 startte ze met Tekstbureau In de regel. Eerst lag de nadruk op tekstschrijven en ze schreef studieboeken voor het mbo en hbo. Zoals de methode ‘Communicatie in beroep en bedrijf’ (Malmberg, mbo-methode), ‘Communicatie in het bedrijfsleven’ (Pearson Education, hbo-boek) en ‘Spellingkracht’ (ThiemeMeulenhoff, hbo-boek).

Sinds 2005 ligt de nadruk op trainen en doceren. Suzanne werkt als docent op de Hogeschool van Amsterdam en ze geeft trainingen. De rode draad is schriftelijke communicatie en hoe dat te verbeteren.

In de regel gaat over schrijfcoaching. Sinds 2020 ligt de nadruk op coachen en trainen, een-op-een en in kleine groepjes. Iedereen die zijn schrijf-skills wil verbeteren is welkom!

Suzanne In de regel

Inschrijving KvK Amsterdam: 09.106.880

Opgenomen in register CRKBO (vrijgesteld van BTW)

Suzanne van Stratum MSc MA

Studie Nederlandse taal- en letterkunde, richting vakdidactiek. Radboud Universiteit Nijmegen, 1997

Studie evidence-based innovation in teaching, relatie taalniveau en studiesucces, Maastricht University, 2015

Opleiding bij Teamchange, gecertificeerd als Teamcoach, 2019